Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 

Activiteiten en Nieuws

Activiteitenagenda


Update Opschoondag

Datum:23-03-2019

Op zaterdag 23 maart 2019 is de Landelijke Opschoondag. Ook op de Doesburger Eng wordt een Opschoondag georganiseerd door de Stichting Buurtschap Doesburger Eng.
Tussen 09.30 en ca. 13.30 uur gaan we met vrijwilligers in de Doesburger Eng zwerfafval opruimen.
Vertrekpunt is het Rustpunt van In Goede Aarde, Doesburgermolenweg 8. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers, dat zich opgeeft, beslissen we of er ook een tweede startpunt komt.
Met kleine groepjes gaan we de Eng in en –al lopende- verzamelen we het zwerfvuil langs de wegen. We zetten een aantal verschillende looproutes uit.
Wilt u ook de Doesburger Eng aantrekkelijk houden, en tevens met andere gemotiveerde mensen een lekker stuk lopen, _meld u dan vóór 20 maart aan_ bij Albert van Weerdenburg (tel. 06-57994719) of stuur een e-mail bericht naar albertvanweerdenburg@kpnmail.nl .Terug naar overzicht


Nieuws

26-01-2019, 15:52

Historisch Cahier Ede over de Doesburgerbuurt

Op 1 november 2018 is een nieuw Historisch Cahier Ede verschenen onder de titel “Daar bij die molen… Verleden en heden van de Doesburgerbuurt in Ede”. Deze dertigste uitgave in de bekende Edese historische...   Meer

                                                                                                                                                                                Huidige stand AED inzameling                                                                                                      https://www.ededoet.nl/activity