Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 

Activiteiten en Nieuws

Activiteitenagenda

27-12-2021
Midwinterwandeling Doesburger Eng
   Meer


Nieuws


Terug naar overzicht

26-01-2019

Historisch Cahier Ede over de Doesburgerbuurt

Op 1 november 2018 is een nieuw Historisch Cahier Ede verschenen onder de titel “Daar bij die molen… Verleden en heden van de Doesburgerbuurt in Ede”.
Deze dertigste uitgave in de bekende Edese historische reeks is opnieuw van de hand van schrijver Gerard van Bruggen. De uitgave is in samenwerking met de Stichting Buurtschap Doesburger Eng tot stand gekomen.
_Buurt Doesburg_
Van Bruggen beschrijft in het boek de vroegste en meer recente historie van buurtschap Doesburg tussen het dorp Ede en Lunteren. Hij beschrijft de opkomst van de van oorsprong agrarische gemeenschap die zich ontwikkelt rondom en ten westen van de Doesburgereng. Hierbij is de Doesburgermolen altijd een fysiek middelpunt tot op de dag van vandaag. Een molen met een oude geschiedenis, de oudste molen in de gemeente Ede. De Buurtboeken van Doesburg, die lopen van 1685 tot 1902, waren voor het schrijven van dit cahier een belangrijk bron.
_Landschap_
Het boek beschrijft hoe het landschap zich heeft gevormd naar aanleiding van het gebruik. Eerste en latere bewoners ontgonnen het gebied en legden akkers aan om te voorzien in de eigen levensbehoeften. Wildwallen werden aangelegd om ongewenste dieren buiten te houden. Wegen en stegen ontstonden, in het begin op spontane wijze, later gepland. Boerderijen werden gebouwd, eerst klein en later steeds groter. Alles bij elkaar vulde zich het landschap en kleurde dit de langzaam groeiende gemeenschap.
_Families_
Bepaalde families wonen al geslachten lang in de Doesburgerbuurt. Zij krijgen in het boek een portret en staan daarmee model voor de bewoners die de gemeenschap vormen. Het zijn landbouwers, molenaars, ambachtslieden en vele anderen. Ze hebben allemaal een voorgeslacht en vertellen de verhalen nog steeds door.
_Levendige gemeenschap_
Ditta van Galen, voorzitter van de Stichting Doesburger Eng, beschrijft de buurtschap in haar voorwoord als “een gezonde leefgemeenschap van praktisch ingestelde mensen die in een goede symbiose met hun omgeving hard werken om de kost te verdienen, maar ook uitbundig kunnen feestvieren.”
_Verkoop_
Het nieuwe cahier is te koop bij de lokale boekhandel, via de Stichting Buurtschap Doesburger Eng (landwinkel ’t Doesburger Erf) en bij het Gemeentearchief Ede voor €14,50.Terug naar overzicht