Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 

Geschiedenis:

De Stichting Doesburgerbuurt is opgericht in 2004:

De eerste initiatieven werden begeleid door Mevr. L. Rippen en vanaf zeker moment krachtig ondersteund door de provincie Gelderland en de Gemeente Ede. Ook de gebiedsbewoners en de omgeving schaarden zich achter de doelstellingen.Die - op Public Private Partnership gelijkende - samenwerking heeft geleid tot een breed gedragen masterplan waarin de diverse uitgangspunten op verantwoorde wijze tot een integrale visie werden samengebracht.De Stichting Buurtschap Doesburger Eng organiseerde vervolgens -samen met de provincie Gelderland en de gemeente Ede- een structuur waarbinnen meerdere projectgroepen onder aansturing van een onafhankelijke stuurgroep het masterplan/ visieplan konden vertalen naar afzonderlijke projecten en deelplannen.De Stichting Buurtschap Doesburger Eng, toen onder voorzitterschap van Dhr. R. Knoppert is er in geslaagd - samen met de buurt - een aantal van die deelplannen te doen realiseren. De grote doorbraak - een gerealiseerd meerjarenuitvoeringsplan - moest helaas nog op zich laten wachten.

Onze aanpak was misschien niet de meest snelle; de bottum up benadering betekende echter wel dat er een zeer groot draagvlak kon ontstaan bij vrijwel alle betrokken bewoners en instanties.

En dan nu ... de spa de grond in!

Dit is de slogan waarmee het bestuur - vanaf 2010 onder voorzitterschap van Mevr. M. Veenendaal - aan de slag is gegaan. Een stapsgewijze realisatie van het oorspronkelijk masterplan/ de visie.