Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 

Bestuur

Ditta van Gaalen – voorzitter (bewoner van het gebied)
Albert van Weerdenburg – secretaris (bewoner van het gebied)
Elvira Parmentier – penningmeester (bewoner van het gebied)
Theo Dijkstra – lid (bewoner van het gebied)
Wouter van Engelenhoven – lid (boer in het gebied)