Stichting Buurtschap Doesburger Eng
 

Over de Stichting Buurtschap Doesburger Eng

 

De Stichting Doesburgerbuurt is opgericht in 2004 en heeft in het bijzonder tot doel:

Het accentueren en behouden van de landschappelijke waarden en het unieke cultuur (historisch) erfgoed van de Doesburger Eng. Dit in samenhang met het Landgoed Kernhem en het Edese Bos.Het stimuleren van een dynamische gebiedsontwikkeling. Een ontwikkeling die start bij de bewoners en die wordt ingevuld vanuit een geaccepteerde visie. Met duurzaamheid, cultuurhistorie en samenhorigheid als evenzovele inspiratiebronnen.De eerste initiatieven werden begeleid door Lineke Rippen en vanaf zeker moment krachtig ondersteund door de provincie Gelderland en de Gemeente Ede. Ook de gebiedsbewoners en de omgeving schaarden zich achter de doelstellingen.Die - op Public Private Partnership gelijkende - samenwerking heeft geleid tot een breed gedragen masterplan waarin de diverse uitgangspunten op verantwoorde wijze tot een integrale visie werden samengebracht.De Stichting Buurtschap Doesburger Eng organiseerde vervolgens -samen met de provincie Gelderland en de gemeente Ede- een structuur waarbinnen meerdere projectgroepen onder aansturing van een onafhankelijke stuurgroep het masterplan/ visieplan konden vertalen naar afzonderlijke projecten en deelplannen.De Stichting Buurtschap Doesburger Eng, toen onder voorzitterschap van dhr. Knoppert is er in geslaagd - samen met de buurt - een aantal van die deelplannen te doen realiseren.De grote doorbraak - een gerealiseerd meerjarenuitvoeringsplan - moest helaas nog op zich laten wachten. Onze aanpak was misschien niet de meest snelle; de bottum up benadering betekende echter wel dat er een zeer groot draagvlak kon ontstaan bij vrijwel alle betrokken bewoners en instanties.
En dan nu ... de spa de grond in!
Dit is de slogan waarmee het bestuur - destijds onder voorzitterschap van mw Veenendaal - aan de slag is gegaan. Een stapsgewijze realisatie van het oorspronkelijk masterplan/ de visie.Natuurlijk is er een noodzaak tot bijstelling van de deelplannen en daarbij benodigde financiering. De financiering zal ons nog veel hoofdbrekens kosten maar ... we gaan ervoor.Via deze website zullen we zoveel mogelijk zinvolle informatie delen.Het mag echter geen eenrichtingsverkeer zijn. Wij staan open voor alle suggesties en opmerkingen.